Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Fg La France vs. La Suède

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 april 2018

Vi har alla vår egen bild av Frankrike; mannen med basker och baguette under armen, välklädda små fransyskor med rött läppstift och höga klackar och massor av ostar, vin och romantik. Men hur är det egentligen? Hur skulle du vilja presentera Frankrike utan att nämna någon av dessa gamla klichéer? Och vad hittar du för likheter och olikheter med svenska företeelser?

Mål

Under arbetet ska du

 • utveckla din förmåga att läsa och förstå texter på franska.
 • utveckla din förmåga att lyssna och förstå när någon pratar franska.
 • utveckla din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella yttringar i Frankrike.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med texter och uppgifter enligt följande:

Bastexter som alla läser:

 • Français Formidable 3 textboken s. 22-27 och arbetsboken s. 38-41 samtliga uppgifter.
 • Français Formidable 3 textboken s. 94-95 och arbetsboken s. 146-147

Valfria texter och filmer:

 • Läsförståelsetexter
 • Egna sökningar på franska siter
 • Det finns sju Anaconda Société-filmer på urskola.se. Titta igenom dessa innan du väljer ämne du vill fördjupa dig i. Filmerna kommer du åt genom att logga in via webbläsaren Safari på ne.se, klicka på PLAY, sök Anaconda Société. 
 • Anaconda société - Bilden av Frankrike  
 • Anaconda société - Frankrike och rökning - en inpyrd vana? 
 • Anaconda société - Att vara gay i Frankrike
 • Anaconda société - Om Frankrike och engelskan-en omöjlig kombination?
 • Anaconda société - Frankrike och maten
 • Anaconda société  - Om att vara svensk i Frankrike
 • Anaconda société - Om Frankrike och jämställdheten

Arbetsgång:

 1. Du läser alla bastexter i boken.
 2. Du väljer ett område att fördjupa dig i. Det kan vara något som du läst om i boken eller något annat. Du letar egna texter/ filmer på franska om detta område.
 3. Du gör en jämförelse med något liknande i den svenska kulturen/ levandssättet. 
 4. Du redovisar ditt arbete, på svenska eller på franska eller på båda språken.

Punkt 1- 3 kan du arbeta tillsammans med någon annan. Punkt 4 gör du själv

Visa din kunskap - Bedömning

Du redovisar din jämförelse antingen muntligt eller skriftligt på ett googledokument. Du väljer om du vill redovisa på svenska eller franska eller lite av varje. 

Du redovisar din läsförståelseförmåga i ett prov

Du redovisar din förmåga att förstå  franska i ett hörförståelseprov. 

Reflektion

På vilket sätt har din bild av Frankrike förändrats genom att ha arbetat med detta arbetsområde? Hur kan du ha använding för de kunskaper du fått under detta arbetsområde? Hur har pararbetet fungerat? Hur arbetar du med läsförståelse? Vilken hjälp behöver du för att bli säkrare?


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Matriser i planeringen
Moderna språk 7-9, läsförståelse + reflektion (La France/La Suède)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback