Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Serier åk 7

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

I det här arbetsområdet arbetar vi med serier under Bildlektionerna.

Innehållet i kursen:

Uppgift att göra en serie på 4-8 rutor med en inledning, mitt och slut.

Tekniken du testar är tuschpenna (promarkers eller vanliga tuschpennor).

Bildutsnitt är viktigt, som ska tydligt synas och du ska variera. Kroppsspråk och ansiktsuttryck har vi tränat på och det ska du kunna tillämpa i din serie.

Du ska kunna berätta med onomapoetiska ord i dina pratbubblor och anpassa pratbubblan till innehåll och uttryck.

Vi har pratat om seriens historia, från 1900-talets början till nutid.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
BILD bedömningsstöd matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback