Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Konsumentkunskap

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Konsumentkunskap är ett viktigt ämne- Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Detta innebär att vi ofta överkonsumerar, köper mer saker än vad vi egentligen är i behov av. Ibland kan detta ställa till det för privatekonomin, då är det bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har- men framförallt, att man hela tiden tänker på att göra medvetna val- tänker på konsekvenserna av sitt handlande.

Syfte

Eleven skall:

  • Kunna resonera kring vilka konsekvenser dina val och handlingar får för din privatekonomi.
  • Kunna resonera kring grundläggande rättigheter och skyldigheter som konsument.

Centralt innehåll

Arbetsprocess

Vi kommer att arbeta med ett material som Konsumentverket har gjort- Livet och Pengarna. Det är filmer, diskussionsmaterial och uppgifter som är kopplade till ämnet.

Ord, Begrepp och Lagar som kommer att dyka upp och som eleverna skall känna igen och veta något om efter detta arbetsområde:

Konsumentverket

Konsumentköplagen

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal

Reklam

Kronofogden

Inkasso

Öppet köp

Bytesrätt

Reklamera

Abonnemang

Ekonomi

Budget

Kassabok

Internethandel

Spara

Låna

Kredit

Ränta

Olika typer av köp

m.fl.

Lektionsplanering

Bedömning

Du deltar i diskussioner.

Ett test på olika ord och begrepp samt fallbeskrivningar där du får visa att du kan använda dina kunskaper.

 

Bra länkar

https://www.konsumentverket.se/for-larare/lektionsbanken/Lektion/36/

https://www.konsumentverket.se/for-larare/lektionsbanken/Lektion/35/

 

På Konsumentverkets hemsida (www.ko.se) finns bra information och filmer som har med ämnesområdet Konsumentkunskap att göra. På www.hallakonsument.se kan du finna bra information och fakta kring Konsumentkunskapen som är mer inriktad till ungdomar. Där finns också olika tester du kan göra. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i hem- och konsumentkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback