Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa, vt år 6

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Vi vet alla att vi mår bra av att röra på oss! Ett tillfälle att röra på sig är under idrottslektionerna och det ska vi göra!

Idrott och hälsa under höstterminen

Innehåll

Under terminen kommer vi bland annat att:

 • Röra på oss varje lektion :-)
 • Öva på samarbete i bl.a. lekar och lagsporter.
 • Göra och träna på olika övningar med kroppen, t.ex. i redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar.
 • Träna på teknik och regler i olika boll-och racketsporter.
 • Träna på att röra oss till musik i uppvärmningar
 • Lära oss nya danser med hjälp av experter :-) 
 • Träna på att läsa kartan och olika karttecken.
 • Simma 
 • Prata och bad-båt-och isvett
 • Orientera i skogarna runt skolan.
 • Leka lekar i skogen.
 • Ha lite friluftsliv (använda "stormkök" och göra upp eld, prata om allemansrätten)
 • Ha en friluftsdag vid naturskolan
 • Ha  teori runt hälsa:  fysisk aktivitet och effekter av olika träning.

Bedömning

Jag kommer bl.a. titta på hur du:

 • Deltar i olika lekar och sporter.
 • Anpassar dina rörelser till de aktiviteter vi gör.
 • Samarbetar med dina kompisar.
 • Läser kartan under orienteringen och planerar din runda.
 • Fungerar ute i naturen.
 • Rör dig till musik och i danser.
 • Simmar
 • Resonerar kring fysisk aktivitet och effekter av den.

Se också matrisen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 6 ht
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter