Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild i år 1-3

Brattåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Prova på olika tekniker att framställa bilder på.

Syfte:

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Metod:

-Vi kommer att träna på olika tekniker för att framställa bilder ex. frottage, skrapteknik, tessilering m.m.

-Vi framställer bilder med kolkritor, vattenfärger, oljepastell m.m.

-Vi diskuterar bilder och bildspråk.

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas utifrån

-Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker.

-Förmågan att diskutera bilder.

-Delaktighet under lektionerna.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback