Skolbanken Logo
Skolbanken

Jaget

Pysslingen Förskolor Kruset, Pysslingen · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Vi kommer att arbeta med "Jaget" som en del i att stärka varje barn. Vi ser alla olika ut och är olika, men precis lika mycket värda ändå.

Vad jobbar vi med?

"Jaget" 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

  • Detta gör vi som en del i att stärka barnen, då de får berätta om något som ligger de varmt om hjärtat.
  • Att våga prata inför grupp och uttrycka sina känslor
  • Att bli mer självständiga och tro på sig själva
  • Vi vill belysa att alla är olika, men precis lika mycket värda, även om vi ser olika ut.

Hur kommer vi jobba med det?

  • Som start i detta projekt kommer barnen i Äventyrarna att få träffa kompisarnas från "Vännerna i kungaskogen".
    Vi kommer att prata om varje enskild kompis och lyfta varje enskild individ i detta arbete.
  • Barnen kommer få berätta vad det är bra på, hur man är en bra kompis, påminna varandra om man lätt glömmer, att säga STOPP och NEJ om man inte upplever sig bekväm i en situation.
  • Andra saker som vi kommer att göra under terminen under detta projekt är att mäta barnen, spegla oss – hur ser jag egentligen ut? Vad har jag för ögonfärg, hårfärg? Vad är det för skillnad på mig och kompisen?  Under projektets gång kommer det säkert in fler saker som vi kommer att plocka in, allt efter barnens intresse och behov.

 

Hur gick det?

 

Varför? Hur går vi vidare?

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter