Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom- och kärnfysik

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Arbetsområde om atom och kärnfysik

 

Konkretiserade mål

Du ska ha kunskap om:

- Atommodeller

- Radioaktiv strålning

- Elektromagnetisk strålning

- Radioaktiva sönderfallsserier

- Fission och fusion och dess användning civilt och militärt

- Mätning med Geiger-Muller mätare och dess funktion

- Hur ett kärnkraftverk fungerar

- Strålningens påverkan på levande organismer och miljö

- Hur olika typer av strålning kan användas inom sjukvården

 

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer, läsa i fysikboken och i andra källor. Arbetsområdet avslutas med en slutuppgift med fokus på att resonera om arbetsområdets inverkan på människans livsvillkor och människans påverkan på miljö och samhälle.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Åk 9 Atom- och kärnfysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter