Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik

Uggleskolan F-3 (Nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med begreppen teknik och tekniska lösningar. Vi diskuterar och provar själva praktiska lösningar. Vårt mål är att förstå hur och varför människor haft behov av att förbättra den vardagliga tekniken och hur man tagit del av varandras utveckling.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

- Kunna förstå vad teknik är och diskutera olika tekniska lösningar med klassen.

- Förstå vad ett verktyg är och varför vi har olika verktyg.

- Kunna se och förstå hur man skapat tekniska lösningar för ett visst behov.

- Kunna samtala om  nya ord och begrepp inom teknikområdet.

- Förstå och kunna diskutera vad som gjort att teknikutvecklingen gått framåt, och hur tekniken förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

 

Jag gör bedömningar under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter, samt utifrån din förmåga visa att du:

-aktivt deltar då vi tillverkar olika konstruktioner.

-aktivt deltar och försöker komma med idéer till lösningar.

-aktivt deltar i diskussioner efteråt när vi utvärderar.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

-träna samarbete genom att ni får lösa olika praktiska problem i grupper.

-tillverka olika konstruktioner.

-diskutera och tänka tillbaka och utvärdera.

-titta på " Mitt liv som grej" på ur och diskuterar, skriver och ritar.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter