Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Västra skolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Medeltiden- Heliga Birgitta, digerdöden, riddare, bönder, kungar, uppror. Visst låter det spännande. Det är medeltiden!

Det här ska vi arbeta med:

  • Människornas olika levnadsvillkor under Medeltiden.
  • Kristendomens intåg och påverkan på det Medeltida folket.
  • Några viktiga personer som levde under Medeltiden.
  • Vilka varor som exporterades och importerades, handelsvägar samt vad Hansan och Kalmarunionen var.
  • Digerdöden samt orsaker och följder till den.
  • Traditioner, tankar, språk, byggnader m.m. som kan återfinnas av vårt samhälle idag.
  • Begreppen förändring, likheter, skillnader, kronologi, orsak, konsekvens, källor och tolkning.

Så här ska vi göra:

Vi kommer bland annat att arbeta med att:


- muntliga genomgångar av pedagog.

- läsa faktatexter   .

- göra skriftliga uppgifter

- ha diskussioner i grupp

- titta på film


Bedömning

Din förmåga att:

- göra jämförelser mellan medeltid och nutid.

- kunna se likheter och skillnader i samhällsförändringar och levnadsvillkor.

- resonera och diskutera orsaker och konsekvenser i ett historiskt perspektiv.

- grundläggande kunskaper om kristendomens inverkan på det medeltida samhället, människor m.m.

- kunskap om olika gestalter och skeenden under medeltiden.

- känna till och förstå begreppen likheter, skillnader, kronologi, orsak, konsekvens, källor och tolkning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter