Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Blandningar och Lösningar + Surt och basiskt

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 25 mars 2018

Blandningar och lösningar

Kemi - Åk 5 - ca. 6 veckor

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle. 
 • din förmåga att genomföra undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva, förklara och ge exempel på hur all materia är uppbyggt.
 • beskriva, förklara och ge exempel på materians egenskaper. 
 • beskriva, förklara och ge exempel på lösningar.
 • beskriva, förklara och ge exempel på blandningar.
 • beskriva, förklara och ge exempel på hur man kan separera en blandning.
 • beskriva, förklara och ge exempel på något surt
 • beskriva, förklara och ge exempel på något basiskt.
 • beskriva, förklara och ge exempel på något neutralt.
 • beskriva, förklara och ge exempel på hur man kan ta reda på om en blandning är sur eller basisk. 
 • beskriva, förklara och ge exempel på hur surt och basiskt påverkar miljön.
 • genomföra en undersökning utifrån en given planering där du dokumenterar i form av en laborationsrapport.
 • planera en undersökning.

 

Innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • materia - atomer och molekyler.
 • de tre aggregationsformerna.
 • blandningar.
 • lösningar.
 • surt.
 • basiskt.
 • dokumentation i from av laborationsrapporter.
 • systematiska undersökningar.

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • med aktiviteter i helklass.
 • individuellt.
 • med gruppuppgifter.
 • med att se på film.
 • enligt EPA: enskilt, par, alla tillsammans
 • med kemiska begrepp

 

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • använder dina kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle. 
 • din förmåga att genomföra undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 

 • Vi kommer att genomföra en diagnos under arbetets gång, där du får skriftlig feedback.
 • Vi kommer att genomföra enkla experiment där du kan visa förmågan att genomföra en enkel systematisk undersökning.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen
Blandningar och Lösningar + Surt och basiskt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback