Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia: Tre revolutioner!

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi ska under denna ämnesblock arbeta med tre stora samhällsomvälvande revolutioner; den franska, amerikanska och den första industriella revolutionen. Deras betydelse för hur världen omformades under 1700- och 1800 talet och influerar oss än idag är varför denna kurs är så viktig!

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande      

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll)

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi kommer att utgå från den digitala läroboksplattformen Digilär.
 • Föreläsningar med Powerpoint presentation. (dessa läggs upp på Classroom i Drive).  
 • Filmvisning   
 • Tillämpande uppgifter

3. BEDÖMNING

 • DU kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar i historien.
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används ska du kunna använda  historiska begrepp på ett  fungerande sätt

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 

 • Titta på de tillämpande uppgifterna vi gör under lektionstid.
 • Examination sker med hjälp av ett skriftligt prov.

 

 


Läroplanskopplingar

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Matriser i planeringen
Revolutionerna åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback