Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Noter, skalor, ackord

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vi lär oss hur dur- och mollskalan är uppbyggd, de olika tonarterna och grundackorden i dessa.

Eleverna ska lära sig förstå och kunna använda en notbild, veta hur ackord är uppbyggda och ackompanjera enklare melodier på piano/keyboard och gitarr.

Vi använder oss av 

 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ackordspel på gitarr

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback