Skolbanken Logo
Skolbanken

Boksamtal med bokpåse

Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola, Pysslingen · Senast uppdaterad: 24 november 2017

SYFTE: Denna PP upprättas för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga samt förmåga att utöva inflytande i verksamheten.

Strävansmål:

  • Varje barn utvecklar intresse för bilder och texter samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Utveckla sin förmåga att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor argumentera och kommunicera med andra.
  • Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

 

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågorna som utmanas är ta ansvar för, kommunicera, reflektera, tolka, samtala, berätta och uttrycka tankar genom böcker och en handledande pedagog som objekt.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I den här samlingen är vi uppdelade i våra smågrupper: Papegojorna, Ödlorna och Gräshopporna för att skapa ett mindre sammanhang där alla som vill ges möjlighet att komma till tals.

Förberedelser:

Pedagogerna upprättar en PP för samlingen samt förbereder en "bokpåse" för varje grupp. Påsen hängs upp på hyllan till det barnet som får ta hem bokpåsen den veckan. Barnet får sedan möjlighet att välja en bok hemma och ta med bokpåsen med en bok i varje måndag.

Aktiviteter:

- Bokläsning

- Boksamtal

Efterarbete:

Genom att fota, filma och dokumentera aktiviteterna så skapas lärloggar tillsammans med barnen som ges möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande.
Vi utvärderar och följer upp den pedagogiska planeringen och hur den slagit an på barnen i barngruppen under vår checkpoint.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter