Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Återbruk egen design

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Formge och skapa något nytt av något tidigare använt.

Utifrån en egen idé, ska du med hjälp av textilier som tidigare använts till något annat, skapa en ny produkt.

Du kommer att skissa, mäta, eventuellt prova på dig själv eller annat sätt för att utforma produkten på ett lämpligt sätt.

Du kommer att använda redskap och maskiner samt lära dig vad de heter och hur de ska användas för att uppnå önskat resultat.

Du kommer att analysera vad du gör och dokumentera arbetet och resultatet i text/inspelning med rätt ord för det du gjort, fotografera, samt utvärdera ditt eget arbete.

Du kommer att Forska på internet om olika material och deras miljöpåverkan, för att kunna relatera till detta i din dokumentation.

 

De teoretiska frågorna besvarar du i: Onedrive, Delat med mig, Mappen Slöjd + ditt namn, TEX logg och TEX Dok, du skriver i WORD.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Dokumentation/Utvärdering vt 2017

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback