Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Der Sprung 3: Wir kaufen Kleider

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Vi ska lära oss ord för olika klädesplagg, fraser för att kunna handla kläder och berätta vad man tycker om ett plagg.

 Detta ska du lära dig:

Du ska kunna minst 15 ord för olika klädesplagg.

Du ska kunna fraser för att köpa kläder i en affär.

Du ska kunna berätta att du tycker om eller inte tycker om något.

Du ska kunna några verb som slutar med -ieren.

 

Så kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med ord för olika klädesplagg, både digitalt och mer praktiskt.

Du ska få lära dig fraser och ord för att kunna handla kläder i en affär.

Du ska spela upp en dialog tillsammans med andra.

Du ska lära dig uttryck för att berätta vad du tycker.

Du ska få träna på att läsa och lyssna till andra personer prata om att köpa kläder.

 

Du kommer att bedömas efter dessa kunskapskrav:

 

Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion:

Formulera sig i muntlig framställning:

 

Uttrycka sig i muntlig interaktion: 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Köpa kläder - dialog