Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Nya religioner

Båtsmansskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Under den kommande perioden ska vi arbeta med religioner och livsåskådningar som har uppstått under modern tid t.ex. new age och satanism samt vad det innebär att leva i ett sekulärt samhälle.

Tid

v. 45 - jullovet 

 

Moment

Se några faktafilmer

Diskussioner/samtal/korta uppgifter

Läsa i Religionsboken (Utkik) s. 212 - 234 + 304 - 325.

Göra en forskningsuppgift om en av nyreligionerna (Se uppg. i teams)

Prov v. ... på sidorna i läroboken (Utkik)

 


Läroplanskopplingar

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
Religion 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback