Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Styrka och kondition åk 4

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Hur fungerar kroppen vid fysisk aktivitet? Vi kommer testa olika träningsformer där du jobbar aktivt med din egna kropp och dess rörelseförmåga.

Undervisning/hur...

Vi kommer under fem veckor jobba med stryka och kondition under idrottslektionerna. Tillsammans kommer vi testa många olika träningsformer som utvecklar och utmanar din styrka och kondition. Under lektionerna kommer ni använda pulsbanden för att se hur kroppen påverkas av de olika övningarna. 

Efter varje lektion kommer ni få göra en kort utvärdering som kommer ligga till grund för en större inlämning i slutet av arbetsområdet. Inlämning sker senast 9 november via classroom. 

De stora frågorna...

Hur fungerar kroppen vid fysisk aktivitet?

Hur kan jag samtala om min fysiska aktivitet?

Detta kommer jag bedöma...

Din rörelseförmåga under lektionstillfällena

Din förmåga att resonera kring hur fysisk aktivitet påverkar din kropp

Din beskrivning kring hur man förebygger skador i samband med idrottslektionerna.

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Styrka och kondition åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter