Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3 - 0

Skapande och estetiska uttrycksformer

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 juni 2018

På fritidshemmet Holken erbjuder vi skaparglädje med kreativa aktiviteter och inspiration av olika materie och tekniker.Undervisningen främjar elevens fantasi,inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, bild,musik,dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Innehåll

Vi vill ge eleverna möjlighet att prova på olika tekniker och material i vår skapande verksamhet.

I vår skapande verksamhet får eleverna träna sig i samarbete i olika gruppkonstellationer och acceptera gruppindelning. Eleverna får utveckla sitt självförtroende och tilliten till sin egen förmåga. Eleverna får utveckla finmotorik och estetisk förmåga. Eleverna får lära sig att tolka och samtala om olika estetiska uttryck både i grupp och enskilt.

Olika aktiviteter är tex

 • jobba med gips och olika leror
 • forma statyer i gips
 • baka
 • färg och form
 • arbeta med olika textiler som tex. filt, garner, ull
 • virka, sticka, sy
 • måla på olika material med olika pennor tex. akvarell, kol, textil,
 • bygga och skapa
 • digitala verktyg, arbeta med film, ljud och bild
 • sång, musik, drama, dans
 • lekar

Du ska lära dig att

 • sociala förmågor tex,samarbete, 
 • följa instruktioner
 • leda andra 
 • tålamod
 • lösa problem
 • ta initiativ
 • kreativitet
 • tillit till din egen förmåga -jag kan
 • språk och kommunikation
 • prova roller, skapa identitet
 • våga prova något nytt
 • använda digitala verktyg
 • Får utveckla finmotorik och estetisk förmåga. 
 • Får förståelse för hur saker och ting hänger ihop och ser resultatet av sitt arbete - från det abstrakta till det konkreta.

Utvärdering och uppföljning

Observationer och pedagogiska samtal tillsammans med eleven.

Dokumentation 

Utifrån elevens egna individuella utveckling samtala med eleven om skapandet.

pedagogens reflektioner

foto

 

Nuläge

Eleverna går nu i åk 3 och det är någon som går hem själv efter skolans slut och några blir hämtade. Vi har valt att fortsätta med veckans tema men förlängt tiden till 2 eller 3 veckor och detta beror på att få elever hinner med att göra aktiviteten. Våra aktiviteter är frivillig och vi har flera stycken elever som ofta kommer och deltar i undervisningen. Sen har vi i klassen många som spelar fotboll och vi har några som är i byggrummet istället. Någon enstaka tycker om att läsa och gör helst bara det. Vi ser att många ändå är intresserade av att skapa och tycker att aktiviteterna är roliga.På högtider som tex hallowwen, jul, påsk mm ökar antalet elever som är aktiva med de planerade aktiviteterna. Eleverna har även dansat och haft drama och använt sig av digitala verktyg.

Analys

Vårt skapande har haft en stor bredd av olika aktiviteter och olika material samt olika tekniker. Vi ser att eleverna har utvecklat sina kunskaper inom det digitala, drama och dans och så klart det skapandet. Allt efter egen förmåga och intresse. Vi ser även att kommunikationen och samspelet mellan eleverna har utvecklats och de tar ofta hjälp av varandra och sen frågar oss pedagoger. Vi ser även att eleverna uttrycker hur de ser på sin skapandeförmåga (självkritiska)och hur de utvecklad en bättre självkänsla. Eleverna har ökat sin förmåga att.ge feedback åt sina klasskompisar och även då ta emot själva. Eleverna har utvecklat sin fantasi och har egna lösningar, idéer på olika skapnaden som de själva vill göra. Eleverna har skapat ett bageri där de turats om att baka kakor för att bjuda sina klasskompisar. De har även skapat en tidning som heter Holkisbladet där eleverna berättat olika saker. Vi tycker att måluppfyllelsen är mycket god.

 

Åtgärder

Vi skulle kunna ha bakat mera detta läsåret eftersom eleverna tycker är kul men då måste vi ha tillgång till lediga lokaler med kök/ spis och ugn.

En annan åtgärd är att kollegialt samtala och delge varandra om olika pedagogiska lekar, aktiviteter eller olika tips på tex isads. 

Vi pedagoger har sett att eleverna har haft mycket eget skapande vilket gjort att vi då står tillbaka med våra idèer. 

Vi har även sett att en del elever gör sina läxor på fritids vilket är jättebra då vi kunnat stöttat och hjälpa till. .En åtgärd som jag redan har börjat med är att samla återvinningsbara material åt eleverna så att det finns ett ”smörgåsbord ” för utveckling av skapande,samt byggande och konstruktion med hjälp av lika material, redskap och tekniker


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback