Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Tema- Dinosaurier

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vad fanns det för olika Dinosaurier, vad åt de, hur levde de? Det och många flera saker vill eleverna lära sig om!

 

  När: Under januari och februari månad.

 

  Syfte - Eleverna har själva röstat fram ett temat.

                Ta tillvara elevernas val och intresse.

              

 

 

 

  Mål för arbetsområdet - Lära eleverna, hur man söker fakta. - skapande arbete - sammarbetsförmåga.

                                                 Namn på tre Dinosaurier, hur de levde och hur de såg ut.

                                                

 

 

 

 

  Arbetsformer - Så kommer vi att arbeta

                                Vi kommer att se på filmer och läsa om Dinosaurier.

                                 Biblioteksbesök och lyssna på högläsning.

                                 Skapande verksamhet - Rita, färglägga, använda lera.

                                 Skriva och rita

    

 

 

 


Läroplanskopplingar

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter