Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Spanska åk 7: América Latina

Svenska som andraspråk, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Vet du vad huvudstaden i Argentina heter? Hur många invånare har det lilla landet Ecuador? Vad odlar man i Chile? Vi lär oss om Latinamerika!

Arbetsområde

Vi kommer jobba med América Latina både utifrån boken och från andra källor. Ni kommer att få göra en presentation om ett land samt berätta om landet för några kompisar.

 

Elevens mål

Du kommer, förutom att lära dig fakta om länderna där spanska talas, utveckla din förmåga att:

- leta efter relevant information på Internet

- läsa och förstå olika slags texter för att samla information

- uttrycka dig och kommunicera i tal och skrift

- planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete

Så här ska vi arbeta

Vi jobbar gemensamt med s.46-49, samt s70 i Gracias 7. Vi går även igenom viktiga ord du behöver kunna för temat, se bifogat dokument under uppgifter. Likaså jämför med Sverige/våra erfarenheter.

Därefter väljer du ett land i Latinamerika att fördjupa dig i. Du redovisar ditt arbete skriftligt på din dator (bilder och text) i google och muntligt genom en presentation i klassen. Följande fakta ska finnas med i presentationen:

- karta över landet

- huvudstad

- väder på sommaren och vintern

- minst åtta faktameningar på spanska (minimum) Tex en stor stad, en sjö, ett berg, presidenten, en känd fotbollsspelare... Du väljer!

- en känd person från landet

- bilder

- Någon eller några jämförelser med Sverige och din egen erfarenhet. Vad är likt? Vad skiljer sig åt? Detta kan göras på svenska.

 

Presentera ditt arbete muntligt genom att :

- visa presentation på datorn

- berätta minst sex faktameningar på spanska utan att läsa innantill

- visa ordlista över nya ord som klasskompisarna inte förstår

 

 

Jag kommer att bedöma

Läraren kommer att bedöma hur väl du:

- Klarar av att läsa, förstå och ställa samman den information som finns om landet

- Har tillägnat dig kunskaper om  Latinamerika och kan göra enkla kopplingar till din egen erfarenhet

- Uttrycker dig begripligt och tydligt med fraser och meningar mutligt

- Uttrycker dig i skrift med ett begripligt språk

- Klarar av att planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i moderna språk - indelade i moment (inkl F)
Uppgifter
Lär dig viktiga ord

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback