Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Vi ska jobba om vatten. Vattnets egenskaper Vattnet - livets viktigaste ämne Rent vatten- hur är det i andra länder?

Mål för eleven

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om vattnets betydelse, dess former, egenskaper och kretslopp.

Målet är att du ska känna till och förstå

 • att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
 • att vatten är en naturresurs
 • att vatten befinner sig i ett ständigt kretslopp
 • att vatten har olika former och egenskaper
 • Du ska även få lära dig hur man genomför och dokumenterar experiment utifrån en hypotes.
 • att det drickbara vattnet är en bristvara för andra människor på jorden och vilka konsekvenser det innebär för dem

Så här ska vi arbeta för att nå målen

Vi kommer att:

* se på filmer

* genomföra experiment och göra undersökningar

* diskutera och reflektera

* läsa faktatexter

Vi kommer att jobba med följande områden inom vatten.

* Vatten - ett viktigt ämne

* Dess egenskaper.

* Vattnets former

* Blandningar och lösningar

* Ytspänning

* Vattnets kretslopp

* Vattenhjul

* Se filmer och prata om hur jordens vattenresurser är fördelade på jorden och fundera på vilka konsekvenser de har för de utan rent vatten.

* Vattenrening

 

Bedömning

Förmågor som kommer att bedömas:

- Du ska kunna beskriva vattnets egenskaper och former.

- Du ska kunna redogöra för vattnets kretslopp i naturen.

- Du ska kunna dokumentera undersökningar och experiment med hjälp av text och bild.

- Du ska reflektera, diskutera och dra slutsatser kring de experiment vi genomfört

- Du ska kunna förstå samband mellan dina handlingar och en hållbar utveckling för miljön (nedskräpning,ditt användandet av vatten)

- Känna till och kunna på ett enkelt sätt förklara de begrepp som vi gått igenom och som hör ihop med vatten

 -Känna till hur vatten renas

- Kunna nämna något/några sätt som du kan bidra till att vår miljö ( vattnet) inte smutsas ner och varför det är så viktigt.

- Känna till hur andra människor på jorden har det med vattenförsörjningen.

 

Vi kommer att ha ett prov på det vi jobbat med där du ska kunna visa att du förstått stora delar av det vi gått igenom.

Begrepp 

De här begreppen kommer vi att jobba med och de begreppen ska du kunna förklara efter vi jobbat med vatten.

 • Vattets kretslopp  - sötvatten

                                -saltvatten

                                -bräckt vatten

 • Vattenmolekylen  - H O

                               - väte= H

                               -syre = O

 • Avdunsta 
 • Kondensation
 • Ytspänning
 • Vattnets tre faser + vilka temperaturer (smältning, stelning och kondensation)
 • densitet
 • imma
 • dagg
 • mättad lösning
 • lösning och blandning

Läroplanskopplingar

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Matriser i planeringen
Matris för bedömning av arbetet "Vatten och dess egenskaper"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter