Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Mössa i trikå åk 4

Skuttunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 november 2017

Nu ska du få sy en egen mössa i valfritt trikå-tyg. Du kommer även få möjligheten att formge din mössa för att ge den ett personligt uttryck med tofs eller öron. Syftet med arbetsområdet "mössan" är att fördjupa kunskaperna i maskinsömnad genom att prova på att sy ett enkelt föremål i stretchigt trikåtyg. Trikå "rör på sig" på ett helt annat sätt än vävt tyg och ger därför en liten utmaning...

Dina mål

  • Att kunna formge och sy ett användbart föremål i stretchigt trikåtyg.
  • Att kunna följa muntliga instruktioner.
  • Träna problemlösning och logiskt tänkande.
  • Kunna sy ihop en öppning med små kaststygn för hand (träna finmotorik).
  • Kunna välja rätt material från ett estetiskt och praktiskt perspektiv.

Bedömning

  • Bedömningen görs utifrån hur du arbetar och det färdiga resultatet, samt hur du utvärderar processen.
  • Att du kan hantera verktygen på ett säkert och riktigt sätt.

Undervisning

  • Du kommer att få flera muntliga och praktiska genomgångar.
  • Du kommer att kunna använda instruktioner (filmer/ beskrivningar).

 

Utvärdering

  • Du kommer att få utvärdera processen på slöjdbloggen.

Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Utvecklingsmatris slöjd (år 4-6)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback