Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Språkhistoria

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Hur är språken egentligen släkt? Varför pratar vi som vi gör och hur har språket förändrats genom tiderna.

Vi lär oss hur olika språk är släkt och hur svenska språket har sett ut och förändrats från runsvenska till dagens svenska. vi kommer även in på dialekter och våra grannspråk.

Efter arbetsområdet ska du kunna:

  • redogöra för hur svenskan är släkt med övriga språk
  • redogöra för de olika perioderna som svenska språket brukar delas in i
  • redogöra för några viktiga händelser under dessa perioder som påverkat svenskan och på vilket sätt de påverkat språket
  • namnge nåra dialekter i svenskan och deras typiska kännetecken
  • vilka de nordiska språken är och kunna beskriva några likheter och skillnader mellan dem

 

Undervisningens innehåll:

Genomgång av olika epoker inom språkhistorian samt läsning av typiska texter från varje epok.

 

Hur du ska få visa dina kunskaper:

Aktivt deltagande i diskussionerna på ett avslutande seminarium.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter