Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Universum åk 6

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Det är dags för oss att fördjupa oss i detta spännande område, universum. Nu kommer du att få lära dig solsystemet, planeter, kometer, meteorer, meteoriter mm. Vi kommer att arbeta med människans rymdfärder och hur vi använder oss av rymden. Vi kommer också att diskutera hur man trodde världsbilden såg ut förr i tiden samt hur himlakropparnas rörelser hänger ihop med vårt sätt att räkna tid, dygn, månader och år.

Du kommer att få lära dig:

 • Hur vårt solsystem ser ut och lite om de planeter som finns där.
 • Om avstånd, tid och årstider.
 • Om människans resor i rymden.
 • Vad satelliter är och hur vi använder dem.
 • Om olika tidmätare.
 • Att söka naturvetenskaplig information

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • Se filmer
 • Prata och diskutera
 • Läsa texter både gemensamt och enskilt.
 • Söka information från olika källor.
 • Skriva sammanfattningar och egna texter.

Du ska visa att du:

 • Kan berätta om och jämföra olika världsbilder.
 • Kan förklara hur det blir dag och natt.
 • Kan förklara vad en månad är.
 • Kan förklara varför vi har olika årstider.
 • Vet vilka planeter som finns i vårt solsystem.
 • Kan ge exempel på några himlakroppar i universum.
 • Vet vad satelliter är och vad de används till.
 • Kan berätta något om människans strävan att komma upp i rymden.

 

Detta visar du genom:

 • Att vara aktiv och visa din kunskap under lektionerna.
 • Den PowerPoint du skapar och lämnar in.
 • Prov om universum.

 


Läroplanskopplingar

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Universum
Uppgifter
Universum PowerPoint
Universum PowerPoint
Universum PowerPoint