Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Antiken och Romarriket

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Antiken och Romarriket s. 28-61 Historia Utkik Gleerups Prov tisdagen den 5/3

Under 6 veckor arbetar vi med antiken 3000 f.v.t -700 e.v.t

Vi har föreläsningar, ser på film, gruppdiskussioner, läxförhör samt ett prov den 4 maj. 

Sidorna som ni ska läsa på ifrån boken är: Antikens grekland 28-43 men Inga gröna sidor.

                                                                   Romarriket s. 45-61, inga gröna sidor

Sammanlagt blir det 26 sidor. 

Ni kommer få ut ett papper på det viktigaste delarna och de viktiga begreppen som ni ska kunna. Samt  50 st instuderingsfrågor som vi kommer att arbeta med på lektionerna. 

 

                                                                    


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback