Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kropp och hälsa åk 2

Lunnaskolan F-3 AB, Härryda · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Din kropp är fantastisk, magisk och alldeles underbar! Varje dag slår ditt hjärta, lungorna fylls med luft och din hjärna tänker kloka tankar. Ibland blir du sjuk och då behöver kroppen vila och ibland också få medicin. Nu ska vi tillsammans ta reda på hur din kropp fungerar. Vad heter kroppsdelarna, vad har de för funktion i kroppen och vad behöver du och din kropp för att må bra?

Lunnaskolan läsår 17/18 Årskurs 2 Tidsperiod v.10-20

Arbetsområde

Kropp och hälsa

Kunskapskrav och bedömning

Du ska: 

 • kunna namnge kroppens viktigaste kroppsdelar och organ samt veta vad de har för funktion. 
 • veta vad som är viktigt för att du ska må bra.

Arbetssätt/metod 

 • faktafilmer
 • läsa och söka i faktatexter
 • samtal och diskussioner
 • sång och musik
 • experiment och laborationer
 • spel och lekar
 • arbeta med egen faktabok
 • bild
 • mätning i olika enheter

 

 

Utvärdering/reflektion

Skriftlig och muntlig redovisning v.19 samt musikal v.20


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Kropp och hälsa åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback