Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

3 - 6

Kristendom, Judendom, Islam

Lunnaskolan F-3 AB, Härryda · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Du ska få lära dig lite om de tre största religionerna i världen och undersöka likheter och skillnader dem emellan. Du ska också få lära dig något om varje religions heliga symbol, helig plats, högtider, heliga skrift. Vad tror du på? Vad trodde man på förr i tiden? Vad är en gud? Ja, frågorna är många och nu ska vi försöka ta reda på hur allt ligger till!

 

Lunnaskolan v.2-5 vt-18  Årskurs 2

 

Arbetsområde

Kristendom, Judendom och Islam

Kunskapskrav och bedömning

Se kopplingar till Lgr11 

Arbetssätt

Lyssna och se faktafilmer om de olika religionerna.

Samla fakta analogt och digitalt

Lära om religionernas särskilda ritualer

Egna reflektioner kring din egna tro, skriftligt och muntligt.

Arbete med ett religionshäfte med de tre religionerna.

Utvärdering/reflektion

Frågepromenad om religionerna. 

Presentation i par m h a faktaplansch


Läroplanskopplingar

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen
Kristendom, Judendom, Islam
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback