Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3B

Växthusets skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi fortsätter att arbeta med matematik i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi läromedlet Favorit Matematik 3B. Målet är att du ska repetera och befästa dina kunskaper samt gå vidare mot nya kunskaper.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig

- arbeta med bråk, kunna känna igen bråk, kunna jämföra bråk med lika stora täljare, med lika stora nämnare och också addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare. 

- klockan, digitalt och att mäta tid.

- talen 0 - 10 000, att kunna jämföra, avrunda, räkna med uppställningar (algoritmer). 

- vi repeterar multiplikation och du får lära dig multiplicera med 10, 100 och 1000.

- öva på att mäta, millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer.

- punkt, linje och sträcka.

- vinklar, månghörningar.

- omkrets och area.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel, lära in utomhus och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din mattebok och på arbetsblad. 

Bedömning 

Hur visar du att du kan?

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande under lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen "Vad har jag lärt mig" samt proven efter varje kapitel i matteboken. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter