Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

F-klass Våren

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Nu är det vår. Träden börjar bli gröna och vi kan höra fåglar sjunga igen. Men vad är det egentligen som händer i naturen på våren? Det ska du få lära dig mer om.

Vad vi ska lära oss?

Du ska få möjligheten att lära dig om...

 • vad som händer med träden på våren
 • hur man känner igen våren
 • vad några olika djur gör på våren
 • varför en del fåglar flyttar tillbaka 
 • namnet på några fåglar och andra djur
 • namnet på några olika träd 

Du ska få:

 • studera träd och löv i närmiljön.
 • gå ut, uppleva och se vad som händer på våren
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film om våren
 • ta del av olika faktatexter om djur och natur. 

 

Hur får du visa vad du kan?

Du kommer visa oss vad du kan genom att:

 • prata om hur man kan se att det är vår
 • prata om vad som händer med träden på våren
 • berätta varför det finns flyttfåglar/ stannfåglar
 • berätta vad några djur i skogen heter och vad de gör på våren

Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback