Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

So åk 2 Yrken och Samhällsfunktioner

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Vad är ett samhälle och vad behövs i samhället som alla har nytta av? Vad är ett yrke och behöver man ha ett yrke? Det och mycket annat kommer vi att arbeta med under det här temat.

 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna berätta om några yrken och kunna berätta något om dem.

Du ska även enkelt kunna berätta vad ett samhälle är och vad som behövs i ett samhälle för att alla ska ha det bra.

 

 

 

Hur ska vi göra?

 

  • se på film
  • läser olika texter
  • svarar på frågor muntligt och skriftligt
  • samtal och diskussioner i helklass

 

Hur vet jag att du kan?

  • deltar på lektioner genom att vara aktiv och svara på frågor
  • deltar i samtal i klassen.
  •  du kan skriva en enkel text och beskriva ett jobb som du skulle vilja ha.

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen
Yrken och samhällsfuktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter