Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Tema ansikten (år 4 ht20)

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Hur ser egentligen ett ansikte ut? Vad är det som gör att det tolkas som ett ansikte? Hur knasigt kan man framställa ett ansikte och fortfarande se det som ett ansikte? Detta är bara några av de frågor som vi kommer få svar på under detta temat.

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att på olika sätt söka efter och arbeta med att få svar på frågorna: Hur ser ett ansikte ut? Vad är det som gör att det liknar ett ansikte? Hur konstigt kan det framställas innan det upphör att vara ett ansikte?

Begrepp

De begrepp vi kommer arbeta med är porträtt, profil, proportion, teckna, måla, tekniker, material.


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback