Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Ämnesplanering Musik/Noter och melodispel Lackarebäcksskolan

Lackarebäcksskolan 4-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Här får du tillfälle att träna på att spela en enkel melodi på keyboard och senare även gitarr. Du kommer att få lära dig hur ett notsystem fungerar och hur man läser noter och hur man hittar på ett piano/keyboard.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Melodispel och notkunskap.

Syfte

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att kunna delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna.

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att använda  musikinstrument, musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 Så här kommer vi att arbeta

Lärarledda genomgångar.  Vi kommer att använda materialet Music Mind Games, där du lär dig noter och tangenternas namn. Du får efter genomgången instruktioner att följa och arbetar självständigt vid ditt instrument el din IPAD.

Din uppgift är att spela en enkel melodi på keyboard och/eller gitarr sedan framföra den tillsammans i grupp och för läraren. Du kommer också att få visa din kunskap om noternas och tangenternas namn under lektionerna.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Melodispel
Förmåga att spela en melodistämma 


Musikaliskt uttryck
Förmåga att spela med timing och att anpassa din stämma till helheten 

Musikens verktyg

Förmåga att hitta tangenterna på ett piano och förståelse för hur noter/notsystem fungerar.

Bedömningen sker i klassrummet under pågående inlärning. Läraren bedömer hur du tar dig an uppgiften och hur du utför den.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter