Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Revolutionernas tid v.42-47

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

I detta arbetsområde kommer vi undersöka vad som hände i Europa och senare även Nordamerika efter det att Romarriket föll. Hur gick vi egentligen från medeltid till demokrati?

Detta kommer vara en omfattande kurs som inkluderar Europa och dess kolonier under mer än 1 000 år. 

Material

Hemsidor

  • SO-rummet
  • NE.se

Böcker

  • Främst Historia A 7-9 av Mats Molund

Genomgångar

  • Keynote
  • Film

Det är viktigt att föra egna anteckningar under genomgångarna då dessa kommer ligga till grund för veckofrågor.

Hur ska vi jobba med avsnittet?

Vi kommer att ha olika genomgångar och arbeta med material på egen hand. Vi gör under kursen en analys av historiska källor. 

 

När vi har arbetat klart med detta område ska du ska ha kännedom om:

- Hur människor levde under medeltiden i det feodala samhället.
- Hur människors liv förändrats sedan medeltiden fram tills idag. 
- Vilka faktorer som påverkar människors liv, vilka val de gör och hur de fört sitt liv framåt.
- Hur man analyserar historiska källor och drar slutsatser utifrån dessa. 
- Hur de stora revolutionerna har format det samhället vi lever i idag. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Renässansen - Häfte
Medeltiden - Genomgång
Genomgång - Franska och Amerikanska
Rnässansen - Häfte
Genomgång - Industriella revolutionen
Häfte - Renässansen
Examinationsuppgift
Extrauppgift
Uppgift 9

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback