Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Nyhetsartikel vt18

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

En nyhetsartikel är en informerande tidningstext som sakligt beskriver en nyhetshändelse som kan intressera många människor. Vid bedömning tittar man bland annat på om den är lätt att följa och förstå. Den bör svara på frågorna Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför?

SYFTE

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera intresset för att läsa och skriva. Du ska få möjligheter att utveckla kunskaper kring hur man formulerar sig i olika slags texter och genom skilda medier (svenska Lgr 11).

 

ARBETSSÄTT

 Arbetsgång nyhetsartikel

     - I samhällskunskap har ni arbetat med Lag & rätt och i svenska ska du nu få skriva en nyhetsartikel som handlar om ett brott -  

       en olaglig handling/händelse. Ni har lärt er begrepp som t.ex. brott, gripande, förundersökning av polis och åklagare,

       anhållande, häktning, åtal, rättegång och dom, använd några eller alla dessa i din nyhetsartikel där det passar in. Innan ni skriver

       er text som ska lämnas in kommer vi att träna på att skriva artiklar, tillsammans och i par.

Respons

    - Vi hjälper varandra genom respons och feedback innan texten lämnas in för bedömning.

 

BEDÖMNING

Följande förmågor kommer att bedömas:

 - Din förmåga att skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning   

   till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 - Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nyhetsartikel
Uppgifter
Att skriva nyhetsartikel
Exempeltext
Inlämning nyhetsartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback