Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Mänskliga rättigheter

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Mänskliga rättigheter. Barns rättigheter. Skyddsnät för barn i Sverige.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka information om samhället från medier och internet.

Reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och principer.

Bedömning - Du ska redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter samt ge exempel.

  • förklara vad FN är och hur FN uppstod
  • ge exempel på vad FN gör
  • förklara vad de mänskliga rättigheterna är
  • ge exempel på mänskliga rättigheter
  • förklara vad barnkonventionen är
  • ge exempel på artiklar i barnkonventionen
  • ge exempel på olika levnadsvillkor i Sverige och andra länder
  • kunna på ett enkelt sätt förklara hur brott mot de mänskliga rättigheterna kan påverka både individen och samhället
  • kunna ge exempel på skyddsnät för barn i Sverige

Du visar dina kunskaper genom att göra en muntlig redovisning av arbetet du gjort.

Undervisning och arbetsformer

Film

Faktatexter

Diskussioner 

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback