Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Demokrati - åk 5

Gamla Förslöv F-6 , Båstad · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vad är demokrati? Vad kännetecknar en demokrati? Hur fungerar demokratiska beslutsprocesser? Vilka demokratiska värden och principer finns det? Hur tas demokratiska beslut i olika sammanhang? Hur kan individer och grupper påverka olika beslut? Vad är det som begränsar människors möjligheter att påverka? Vad betyder de olika ord och begrepp som tillhör arbetsområdet?

Tidsperiod

maj - juni 2018

Konkretisering av mål

Vi tränar på att resonera kring demokrati och de beslutsprocesser som finns i demokratiska samhällen. 

Undervisning - så här gör vi

Vi läser om och tittar på film och filmklipp kring Demokrati och diktatur. De läroböcker vi använder oss av är Koll på samhället kapitlet Vem ska bestämma s. 10-19  samt den digitala läroboken Samhällskunskap på Gleerups portal artiklarna Demokrati i skolan och klassen samt Demokrati och diktatur.

Filmer: UR Skola: Dröm om demokrati (sex avsnitt á ca 15 minuter), AV Media: Mänskliga rättigheter 17 min, Evas superkoll - Demokrati 14 min.

Filmklipp: Demokrati och diktatur, YouTube Susan Ekström (5.39), Vad är demokrati (Studi.se) (5.37), 

Vi läser gemensamt en bok  (Bröderna Lejonhjärta eller Kriget om källan) tillsammans och diskuterar den utifrån perspektiven demokrati kontra diktatur.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan resonera kring frågor som rör demokrati genom att ge underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Du visar att du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen genom att ge underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. 

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom gruppdiskussioner där du och din grupp resonerar om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur demokratiska beslut tas i olika sammanhang. Som avslutning på arbetsområdet ska du och din grupp svara enskilt muntligt eller skriftligt på samma frågeställningar.

Begrepp - vilka ord och begrepp tillhör arbetsområdet

demokrati, diktatur, diktator, beslut, beslutsprocess, diktatur, direkt demokrati, indirekt demokrati, representativ demokrati, allmän rösträtt, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet, majoritet, minoritet, folkomröstning, korruption, monarki, republik, fria val, grundlagar, rättighet, skyldighet, diskriminering, rättvisa, orättvisa, förtryck, censur, åsiktsförtryck, skräckvälde, jämställdhet, självförsörjande, Himmelska fridens torg

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen
Demokrati - åk 5
Uppgifter
Hur man tar demokratiska beslut!
Hur man tar demokratiska beslut!

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback