Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

MATEMATIK - Sannolikhet, åk 9

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Matte Direkt åk 8 kap 6

Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.6, år 8. Eftersom vi inte läste den här kursen förra året pga olika anledningar så läser vi ett kapitel i åk 8 matteboken nu.

 • Grön och/eller blå kurs:
  Begreppet sannolikhet
  Likformig sannolikhetsfördelning
  Sannolikhet vid undersökningar
  Kombinatorik


 • Röd kurs:
  Utfallsdiagram
  Träddiagram
  Oberoende händelser
  Beroende händelser

Veckoplanering får ni på separat papper

Diagnos
Skriftligt prov

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • räkna med kombinationer

För högre betygsnivåer ska du även kunna:

 • att använda utfallsdiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att räkna med oberoende och beroende händelser

 

Samt kunna följande matematiska ord:
sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig sannolikhetsfördelning,
gynnsamma utfall och multiplikationsprincipen

Viktiga datum

Provdatum bestäms gemensamt

Lgr11

Syfte, centralt innehåll, kunskapsmål (E)


Läroplanskopplingar

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback