Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Melodispel och ackord årskurs 4-6

Bergaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Här kommer du att få lära dig grunderna för melodispel, ackordspel och sång samt spel på rytminstrument.

1. Konkretisering av syfte

 • Du kommer att få žspela på olika rytminstrument.
 • Du kommer att få öva dig på att spela en enklare melodi. 
 • Du kommer att få öva dig att spela ackord på gitarr och keyboard
 • Vi kommer att sjunga tillsammans.

2. Undervisningens innehåll 

Beskriv vad du och eleverna kommer att fylla lektionerna med för att ge förutsättningar för att eleverna ska utveckla de aktuella förmågorna för arbetsområdet. T.ex se olika klipp som har med ämnesområdet att göra, genomgångar, läsa texter osv. Clio Online. 

 • žSpela en enklare melodi på keyboard efter noter och gitarr efter tabs.
 • žSpela ackord på gitarr och piano.
 • Spela trummor och bas.
 • Gemensam sång.

 

3. Bedömningsuppgifter

 • žUppspel på ackord - och rytminstrument.
 • Uppspel av enklare melodislinga. När du kan spela en melodi i boken på gitarr eller keyboard så får du spela upp den för musikläraren som antecknar det i din musikbok att du klarat av den melodin som du har spelat upp.
 • Hur du deltar i žgemensam sång.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Matriser i planeringen
Musikalisk grundkurs
Kunskapskrav Musik åk 6 Bergaskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter