Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Uppfinnarresan

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Ofta stöter vi på vardagsproblem som vi irriterar oss på. Det kan vara stora eller små, kanske är det sladdarna till hörlurarna som trasslar sig eller hårborsten som gör ont i hårbotten, eller så är det för hög volym i matsalen. Under det här arbetsområdet ska ni själva få vara "uppfinnare" och hitta en lösning på ett vardagsproblem ni kanske irriterar er på, eller kanske vill du utveckla en produkt så att den får en ny funktion!?

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att identifiera problem och behov som går att lösa med teknik, och att arbeta fram förslag på lösningar till dem. Tanken är att ni ska utveckla en egen produkt eller "uppfinning" genom att arbeta med de olika faserna "idé, design och förverkligande".

Arbetssätt och tidsplan

 Vi kommer att arbeta med detta under fyra veckor, under veckorna ska ni utveckla "er egen produkt", från idé till produkt. Arbetet sker i par men ni kommer att göra en individuell beskrivning med skiss och ritning.

Tidsplanen ser ut ungefär så här:

v. 17: Introduktion och "idéfas"

v. 19: Fortsatt utveckling av idé, skiss/ritning  ("Designfas"). Feedback i grupp

v. 20: Byggande av modell och beskrivning ("Förverkligandefas")

v. 21: Fortsatt "förverkligandefas", skriftlig beskrivning mm

 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån:

Hur du deltar i processen från "idé till verklighet". Alltså hur du bidrar till att arbetet går framåt och undersöker och prövar/omprövar idéer. 

Utformningen och resultatet av den färdiga prototypen.

Din dokumentation (beskrivningen och skiss/ritning)

Se bedömningsmatrisen.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Uppfinnarresan
Uppgifter
Från idé till produkt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback