Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8 - 9

Klädsömnad i trikå år 8 Vt 19

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Du skall sy ett trikåplagg utifrån eget val av mönster. Du använder trikåmönster och de sömmar som är lämpliga till trikåtyg som är ett stickat tyg och oftast mycket töjbart.

SYFTE:

Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas.

Eleverna får utveckla sin förmåga att skapa föremål med hjälp av olika material, verktyg, redskap och tekniker. Utveckla kunskaper i olika hantverk och se möjligheten att kombinera trä- och textilslöjd. Vi arbetar efter slöjdens arbetsprocess.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, lösa problem, framställa föremål och värdera resultatet. Eleven skall få kunskap om färg, form, funktion och konstruktion. På så sätt väcks elevernas nyfikenhet och kreativitet. Eleverna ska få kännedom om material som främjar miljön och en hållbar utveckling.

 

Du kommer att Att få lära dig: 

🌀Begrepp och moment som hör till klädsömnad i trikå.

🌀Symaskinens funktioner som är lämpliga för arbetsområdet.

🌀Hantera de redskap och verktyg som krävs till arbetet.

🌀Lösa problem och värdera och motivera dina val.

 

Så här arbetar vi

Klädesplagget syr du utifrån eget önskemål och du gör en planering med skiss och materialval. Inspiration ges i form av mönster och uppsydda modeller.

Du får lära dig att följa en arbetsbeskrivning för att träna din självständighet i arbetsprocessen.

Du får lära dig begreppen för sömnad i trikå.

Dokumentation gör du med skiss och text eller i lärloggen i unikum.

 

 

Jag kommer att bedöma

 

¤ Hur du kommer igång med uppgiften och hur du sedan tar ansvar för att gå vidare.

¤ Hur du presenterar och dokumenterar ditt arbete.

¤ Hur du löser problem som du ställs inför under arbetets gång, hur du klarar att använda arbetsbeskrivning och arbeta självständigt.

¤ Hur du värderar ditt arbete och arbetsinsats.

¤ Hur du kan använda och förstå slöjdspecifika begrepp för trikå och klädsömnad.

¤ Kvalitén och estetiska uttrycket.

¤ Hur avancerat arbete du gjort.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen
SLÖJD kunskapskrav åk 7 - 8 Att sy i trikå!
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback