Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Dikter

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, samtala om dikter och genom att själv skriva dikt. Du kommer även att få måla/rita en bild till en dikt.

Våra mål

Du ska:

 • känna till olika typer av dikter och deras uppbyggnad.
 • kunna tolka innehållet i olika dikter.
 • kunna skriva olika typer av dikter (t.ex. rimdikt, femrading, haiku))
 • kunna läsa dikter med inlevelse.

Så här arbetar vi:

 • Läsa och lyssna på olika sorters dikter.
 • Få genomgångar på olika strategier man kan använda när man skriver dikter.
 • Samtalar om dikter och deras budskap.
 • Skriva egna dikter och rita bilder som passar till och förstärker känslan i dikten.
 • Att träna på att bearbeta texter (dikter). Ge och ta emot resons på varandras dikter.

 

Bedömning:

Du visar att du når målen genom att du:

Godtagbara kunskaper

 • Du läser dikter och försöker att läsa med inlevelse.
 • Du skriver dikter av olika typer (t.ex. rimdikt, femrading, haiku) enligt en mall.
 • Du skriver en dikt med fungerande språkbruk.
 • Du kan tolka och resonera kring budskap i dikter på ett enkelt sätt.
 • Du kan kombinera din dikt med en lämplig bild.

Exempel på enkel tolkning och resonemang: När jag läser dikten tänker jag på kärlek. En pojke och en flicka är kära i varandra.

 

Mer än godtagbara kunskaper

 • Du läser med inlevelse och flyt. Du förmedlar diktens känsla.
 • Du skriver dikter av olika typer (t.ex. rimdikt, femrading) enligt en mall.
 • Du skriver en egen dikt utan mall, med fungerande språk och rytm.
 • Du skriver en dikt med fungerande språkbruk
 • Du kan tolka och resonera kring budskap i dikter på ett utvecklat sätt.
 • Du kan kombinera din dikt med en lämplig bild.

Exempel på ett utvecklat sätt att tolka och resonera: När jag läser dikten finns där ord som väcker känslorna värme, pirr i magen, nyfikenhet. Därför tänker jag på kärlek.

   

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback