Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Konsthistoria

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Ni skall i ett grupparbete ta reda på fakta om en viss epok i konsthistorien och sedan muntligt redovisa detta för klassen, via PowerPoint, med text och bilder. https://www.youtube.com/watch?v=q3-ngMnk8V4 https://www.youtube.com/watch?v=oZOsR0TzbJ8

Ni delas in i grupper med fyra elever i varje grupp. Ni blir tilldelade en viss genre i konsthistorien, en viss epok. Ni skall inom detta område samla in fakta och välja ut det viktigaste, samt samla in bilder som beskriver området. Finns det någon känd konstnär inom denna tidsram? Exempel på målningar, skulptur, konst.  När var denna epok och var geografiskt hade den sitt fäste? Koppla ihop det med annan verksamhet som arkitektur, musik och litteratur. Vilka byggnadsverk finns från denna epok. Finns det någon speciell skrift från denna epok, eller musikverk? Använd minst två olika källor och skriv vilka källor ni har använt. Sök information på nätet och i böcker, historieböcker och konsthistorieböcker.  Ni presenterar ert grupparbete inför klassen med en PowerPoint och var och en kan kortfattat muntligt redovisa med egna ord. Vi kommer att ta del av följande epoker:

Grekisk antik

Romersk antik

Egyptisk konst (avser forntid)

Medeltiden

Renässansen

Barocken

Rokokon

Romantiken

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback