Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

NGO och barns rättigheter

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Del 2: Du ska under veckorna 9-12 arbeta med ett eget arbete kring barnkonventionen, de globala målen och NGO:s . Du ska välja en NGO (non-governmental organisation) och ett land.

Presentation av ämnesområdet

Vecka 9-11

 

 

Barnkonventionen.

Hur lever barn i olika länder?

Orsaker?

NGO:s

 

Svenska: Läsa om barn i andra kulturer. Diskussioner.

 

Muntlig presentation

Aktivt lärande

Diskussioner

Film

Muntlig framförande.

(Bedöms även i sv-ämnet)

Barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. ( SH)

Klimatförändringars påverkan (GE)

 

 

Del 2:

Du ska under veckorna 9-12 arbeta med ett eget arbete kring barnkonventionen, de globala målen och NGO:s . Du ska välja en NGO (non-governmental organisation) och ett land. I uppgiften ingår att beskriva följande punkter:

-        Berätta kort om var landet ligger och lite fakta.

-        Beskriv hur det ser ut för barnen i ditt land. Använd dig av de globala målen. Du ska använda mål 1, ingen fattigdom och mål 13, bekämpa klimatförändringar. Välj dessutom ett annat av de 17 målen.

-        Redovisa vilka artiklar i barnkonventionen, som man bryter mot i ditt land.

-        Välj en NGO och beskriv kortfattat din NGO:s historia.

-        Berätta vad de gör för att förbättra barnens livsvillkor.

-        Reflektera även över vilken betydelse din NGO har för att förändra barns villkor. Spelar deras arbete roll? Hur?

-        Tänk på att ha bilder som förstärker din presentation.

-        Gör en källförteckning.

-        Följ instruktionerna för muntlig presentation. ( Se separat sida i Google Classroom)

 

Du ska redovisa detta arbete muntligt (använd gärna bilder)  inför en grupp eller i helklass. Redovisningen ska vara ca 3-5 minuter. Arbetet genomförs i huvudsak på lektionstid, men hemarbete behövs. Redovisning 18 -20/3  och inlämning av källförteckning. 

 

www.globalis.se                                      www.who.int

www.globlamalen.se                               www.cia.gov ( The world factbook)

www.fn.se                                               

www.unicef.se/barnkonventionen

www.unicef.se

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Samhällskunskap
Slutbetyg i svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback