Skolbanken Logo
Skolbanken

Hälsovecka

Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola, Pysslingen · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Vi vill väcka barnens intresse och kunskap kring sitt eget välmående och hur de med enkla insatser kan påverka både kropp och knopp!

Vad jobbar vi med? Hälsa och välmående

 

 

 

 

Varför jobbar vi med det? Syfte? Syftet är att göra barnen medvetna om vad de kan göra för att påverka sitt eget välmående i kropp och knopp!

 

Hur kommer vi jobba med det? Vi kommer att genomföra en rad olika aktiviteter där vi samtidigt pratar om varför just detta är bra för kropp och knopp. Sinnes-promenad (barnen går samma promenad först under tystnad sedan med ögonbindeln för att fokusera på olika sinnen och därigenom uppfatta nya saker), bad (för att stärka det motoriska och naturligtvis roligt), provsmakning av hemliga ingredienser, yoga (stärker musklerna och koncentrationen) och avslutningsvis mini-springtime (alla springer en runda i sin takt och tränar samtidigt musklerna i kroppen). Vi kommer också under veckan prata om vad kroppen behöver för att må bra både vad det gäller mat och rörelse.

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vad har vi sett för behov?

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter