Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Hembygdens historia

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 31 augusti 2017

Detta tema kommer att handla om hembygdens historia. Hur det har sett ut och hur det ser ut där du bor. Du kommer också att få reda på hur det var att leva för hundra år sedan.

Undervisning - arbetssätt

För att lära dig om detta kommer du att:

- se olika filmer om hur det var förr

- läsa böcker om hur det var att leva förr och jämföra med idag

- tolka och jämföra kartor

- intervjua en äldre person om hur det såg ut och hur det var när de levde


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen
Hembygdens historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter