Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik -omkrets area ht 17

Gärsnäs skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 9 juli 2017

 

35

3 pass/vecka Madde

 

 

Omkrets/Area Aktivitet 1:1 och aktivitet 1:2

Läxa 1-lämnas in fredag

36

 

Omkrets/Area

Aktivitet 1:3 och aktivitet 1:4

Läxa 2-lämnas in fredag

37

 

Omkrets/Area

Aktivitet 1:5 och aktivitet 1:6

Läxa 3-lämnas in fredag

38

 

Omkrets/Area

Aktivitet 1:7 och parallellogram

omkrets area del 3

Läxa 4-lämnas in fredag

39

 

Omkrets/Area

lösa problem 1:1 och 1:2

Diagnos

40

 

Omkrets/Area

Spår 1 eller spår 2

41

 

Omkrets/Area

Spår 1 eller 2


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik -omkrets area ht 17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback