Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

Engelska år 2

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Good morning! Hello! Good bye! Do you know the names of the things in our classroom? What is the name of our seasons? My family Me

Vad ska jag arbeta med?

Jag kommer att arbeta med och träna på att:

 • förstå enkla uppmaningar och instruktioner (sit down, stand up, let´s sing etc)
 • veta vad de vanligaste sakerna i vårt klassrum heter (chair, table, book, pencil etc)
 • lära mig ord som hör ihop med årstiderna hösten och vintern
 • lära mig namnen på alla i en familj
 • lära mig ord om vad; jag gör, jag tycker om,

Hur ska jag arbeta?

Jag kommer att arbeta med engelska genom att:

 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla rim och ramsor
 • träna enkla ord och fraser i samarbete med mina klasskamrater
 • leka lekar ex. Simon says
 • lyssna på det engelska språket (via min lärare, musik och film)
 • se på korta engelska filmerVad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • förstå och följa enkla uppmaningar
 • uttrycka enkla ord och fraser
 • härma rim, ramsor och sånger (vilket bidrar till att jag tränar uttal och intonation)
 • känna till vad några vanliga saker i klassrummet heter
 • känna till familjemedlemmarnas namn
 • känna till namnen på årstiderna höst och vinter


Detta visar jag genom att delta aktivt i:

 • genomgångar
 • gemensamma övningar
 • lekar
 • sånger, rim och ramsor
 • arbetet i min engelskbok 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska år 1- 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback