Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

LPP bild årskurs 5 läsåret 2017-2018

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Så här kommer vi att arbeta med bild.

Bild årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att kommunicera och samtala om, samt framställa bilder.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmågan att kommunicera med bilder

 • Återanvända bilder för att bygga nya bilder och berättelser ex. collage och bildmontage
 • Skapa stillbilder som förmedlar olika känslor genom att fotografera

¤ Utveckla sin förmåga att använda olika tekniker

 • Kunna teckna utifrån en given mall ex. växter, fåglar, insekter och olika djur
 • Göra en egen film utifrån ett eget manus och redigera filmen i ett datorprogram med egna bilder
 • Använda olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder ex. linjer och färg
 • Kunna använda plana och formbara material i olika bildarbeten ex. skrapbilder och göra skulpturer i lera eller återvinningsmaterial

¤ Utveckla förmågan att använda bilder på olika sätt

 • Skapa en optisk synvilla och ett tredimensionellt objekt
 • Skapa olika kontrastbilder

¤ Utveckla förmågan att analysera bilder

 • Få en insikt i hur reklam- och nyhetsbilder är utformade och förmedlar budskap och kunna göra egna enkla reklam- och nyhetsbilder
 • Kunna några olika konstinriktningar och konstnärer och kunna berätta om detta ex. kubism och Picasso, impressionism och Monet samt expressionism och Van Gogh
 • Kunna berätta om olika bilders budskap

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Färglära
 • Måla/rita
 • Teckna efter mall
 • Arbeta med olika tekniker
 • Arbete med olika material
 • Bilders olika element
 • Verk från olika tider och kulturer 
 • Analysera
 • Reflektera
 • Diskutera
 • Fotografera/filma och redigera 
 • Reklam- och nyhetsbilder
 • Bilders budskap
 • Konstnärer och konststilar
 • Lära sig om verktyg

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Skapa, leka och laborera
 • Diskutera och reflektera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Kommunicera med hjälp av bilder
 • Skapa bilder och använda olika tekniker
 • Använda bilder för att undersöka och informera
 • Samtala och reflektera om bilders innehåll

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Bild bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback