Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Mäta rätt är lätt?

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Är en liter cola lika mycket som tio deciliter vatten? Varför blir det inte lika blött om man spiller ut en deciliter vatten som om man spiller ut en liter vatten? Är du en eller två meter lång eller något mitt emellan? Kluriga frågor? Häng med när vi jobbar med det så kanske du hittar svaren.

Våra mål  

Du ska:

- kunna uppskatta sakers och sträckors ungefärliga längd i hela centimeter och meter.

- kunna mäta sakers och sträckors längd i hela centimeter och meter.

- kunna några matematiska begrepp som har med längd att göra t ex längst, kortast, högst och lägst.

- prova att mäta med gamla och nya metoder och jämföra dem.

 

Så här arbetar vi 

Vi kommer att:

  • Göra olika praktiska övningar och undersökningar
  • Diskutera
  • Titta på olika filmer
  • Arbeta i par och enskilt
  • Använda olika hjälpmedel för att mäta

 

Bedömning  

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- kunna tala om vilken av olika långa linjer som är den längsta och den kortaste.

- kunna, med hjälp av en meterlinjal, mäta upp ena långsidan av kingplanen och redovisa i hela meter.

- kunna, med hjälp av måttband, mäta upp din GOTD-bok och redovisa i hela centimeter.

- gissa längden på uppritade sträckor och då gissa med rimlighet.

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna tala om även vilken linje som är näst längst och näst kortast.

- med en meterlinjal mäta upp långsidan på kingplanen och redovisa resultatet i meter och decimeter/centimeter/halva meter.

- med ett måttband mäta upp din GOTD-bok och redovisa resultatet i centimeter och millimeter/halva centimeter.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
Mäta rätt är lätt?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter