Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7

Mat, måltider, hälsa , miljö och konsumtion

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 september 2017

För att så småningom ta eget ansvar för dig och ditt hushåll krävs en mängd olika kunskaper. Du kommer att få lära dig hur du planerar din mat och tillagar näringsriktiga enkla måltider och att bli en ekonomisk och miljömedveten konsument i det moderna samhället

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska träna sitt tankesätt kring planering av mat utifrån olika perspektiv som rör hälsa, gemenskap, hygien och ekonomi.

Centralt ämnesinnehåll

Matvanor grundläggs tidigt. Du som är ung funderar kanske inte så mycket över hälsan. Det är just i ungdomen som man fattar många livsavgörande beslut t ex om sina matvanor. Att äta bra mat som ger alla de näringsämnen kroppen behöver och att välja en sund livsstil är viktigt. Det är speciellt viktigt för dig som växer. Det behövs kunskap för att förstå vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö

Konkreta mål

 • att kunna läsa och förstå recept
 • att kunna planera och organisera sitt arbete
 • att kunna använda redskap och tekniker som krävs för att skapa maträtter
 • att förstå måltidens inverkan på hälsa och välbefinnande

Arbetsprocess

Planering av måltider enskilt och i grupp. Praktisk matlagning och bakning. Praktiskt arbete med hygien och rengöring. Praktiskt arrangera och duka för trevlig gemenskap runt matbordet. Värdering av måltider utifrån individuella behov med hjälp av tallriksmodellen. Diskussioner kring pris, kvalitet och aktuella frågor som rör mat och hälsa. Utvärdering och reflektion över eget arbete både skriftligt och muntligt. Träning av samarbete i olika former. 

Mat – måltider – hälsa – miljö - konsumtion åk 7

15-16 gånger á 100 min

 

 1. Mat,måltider, hälsa Teori på Slottet.Introduktion, repetition från åk 6,Matcirkeln,Frukostplanering
 2. Mat,måltider,hälsa,rep,matcirkel,matlagningsmetoder,Frukost-eget val
 3. Grunder i köket,Baktema, Baka m jäst,arbetsuppgifter, Havretekakor,varm choklad 
 4. Grunder i köket,Baka m jäst,arbetsuppgifter, Kanelbullar
 5. Grunder i köket,Baka m kemiska jäsmedel,arbetsuppgifter = läxa, Muffinsbuffé
 6. Grunder i köket,Provbakning,Läxförhör,Grahamsbullar
 7. Mat,måltider,hälsa,Dagens måltider, Blodsockerkurvan,Energi,Brunch-olika typer av plättar för olika behov
 8. Mat,måltider,hälsa, Dagens måltider,Lunch – utvärdering –Repetera, koka- sjuda -Valfri soppa
 9. Mat,måltider,hälsa,Dagens måltider,Film, Tallriksmodellen, rep mattcirkeln – tallriksmodellen, rep koka, sjuda, panera, steka Fiskpinnar, potatis/mos
 10. Mat,måltider,hälsa,redningar rep, baka m bakpulver,Saftkräm+ skorpor, arbetsuppgifter
 11. Miljö och livsstil,Hållbar utveckling, miljömärkning, olika livsstilar – pasta med grön sås -utvärdering
 12. Miljö och livsstil,Mattraditioner /Världens mat,Thaikycklinggryta,koka ris - utvärdering
 13. Miljö och livsstil,Matkultur- Mattraditioner-världens mat – Repetera, jäs degar - Pizza
 14. Miljö och livsstil,Matkultur -Mattraditioner-världens mat- Planering -E get val 
 15. Miljö och livsstil,Matkultur -Mattraditioner-världens mat – Eget val- buffé
 16. Miljö och livsstil, Redovisning -Matkultur-Världens mat -"Speed dateing", 
 17. Miljö och livsstil,Rengöring,chip cookies

 

Förmåga/aspekter

Ämneskunskap

1.        Planera, Tillaga, Genomföra, Anpassa

Måltider, Uppgifter i ett hem

2.        Använda

Metoder, Livsmedel, utrustning

3.        Välja tillvägagångsätt, Motivera

HÄLSA, EKONOMI,MILJÖ

4.        Ge omdömen

Arbetsprocess och resultat

5.        Resonera, Sätta samman, Anpassa

Variera måltider, Balanserade måltider, Individuella behov

 6.        Jämföra, Resonera

Konsumtionsalternativ, Privatekonomi

7.       Beskriva, Resonera, Ge exempel

Grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter

Konsumtionssituationer

 8.   Resonera

Konsumtionsval, Handlingar i hemmet, Hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 
Bedömning

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. I arbetet kan eleven använda olika metoder, livsmedel och utrustning. Eleven väljer tillvägagångsätt och motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Eleven kan föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling.


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i hem- och konsumentkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback